DOĞALGAZ ALT YAPI VE DOĞALGAZ SERVİS HATTI


1- Bina sahibi veya yönetici tarafından BAŞKENTGAZ Gaz Dairesi Başkanlığı 1.Bölge Müdürlüğüne form dilekçede belirtilen evraklarla birlikte form dilekçe verilir.
2- Devam eden Yaygınlaştırma projesi var ise dilekçe (İşyeri, Resmi daireler, müstakil konut ilgili proje kontrol amirliğine sevk edilir.Programa dahil edilir. Yapımı ihaleyi alan firma tarafından yapılır.

3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 296 sayılı kararına göre mal ve hizmet üretim amaçlı doğalgaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde, bağlantı hatları, abonenin seçimine bağlı olarak abone tarafından sertifika sahibi şirketlere yaptırabilirler. Bu seçimi yapan aboneler servis hattını yaptırmak isterlerse bunu beyan ederler. 1.Bölge Müdürlüğünce dizayn hazırlanarak BAŞKENTGAZ dan yetkili firma listesi ile birlikte müracaat sahibine verilir.
4- Müracaat sahipleri sertifika almış firmalardan biri ile anlaşarak sözleşme imzalar ve BAŞKENTGAZ A.Ş. 1.Bölge Müdürlüğüne birlikte beyanda bulunurlar.

5- BAŞKENTGAZ A.Ş.‘nin kontrollüğünde servis hattı yapımı başlatılır.
6- BAŞKENTGAZ kendi yaptığı bağlantı bedellerini; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 296 nolu kararına göre şehir içi doğalgaz dağıtım şirketleri bağlantı bedeli, güvence bedeli ve sayaç açma kapama bedellerini aşağıdaki usul ve esaslara göre hesaplar. Hükmü gereği. Şehir içi doğalgaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısıtma amaçlı doğalgaz kullanan abonelere uyguladığı;

ABONE BAĞLANTI BEDELİ = BAĞLANTI BEDELİ + SAYAÇ BEDELİ olarak hesaplar.

BAŞKENTGAZ tarafından yapılan servis hattı bağlantı bedeli bağımsız birim başına (200 m²ye kadar) 150 $ + KDV = 177 $ olarak bina bağımsız bölüm sayısınca toptan tahsil edilir.

7- Proje kabulleri bundan sonra Gaz Dairesi Başkanlığı 2.Bölge veya 3. Bölge Müdürlüğünce yapılır.
8- Uygun görülen projelerin onaydan sonra is bitim evrakı ile abone olmak üzere Abone İsleri Dairesi Başkanlığına başvurur. Burada bağımsız birim G4 sayaç için 150 $ + KDV=177 $ tahsil edilir.