BAŞKENT YETKİLİ USTA TARAFINDAN TESİSAT TADİLATI


Sertifikalandırma süreçleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği çerçevesinde Şirketimizce yürütülmektedir. İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası 10 yıllık süre ile verilmektedir.Vize süresi iç tesisat ve servis hatları sertifikası için bir yıldır. Vize yaptırmayan sertifika sahibi, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemez, yeni müşteriler ile sözleşme yapamaz ve dağıtım şirketine yeni müracaat dosyası sunamaz.